مبلغ واریزی شما صرف اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم استان های خراسان مرکزی ، شمالی و جنوبی ، سیستان و بلوچستان ، کرمان ، هرمزگان و ……… می گردد.

پیشاپیش از مهر شما صمیمانه سپاسگذاریم.

مدیریت موسسه خیریه خادمین علی ابن ابیطالب (ع) با شماره ثبت 11222